Технічний аудит, проектування

Nordica Sterling Україна забезпечує ефективне технологічне переозброєння підприємств. Головні напрямки діяльності компанії – проведення комплексного технологічного аудиту, а також роботизація і автоматизація виробничих процесів, з метою модернізації і технічного переозброєння підприємств, підвищення якості, продуктивності, гнучкості виробництва, а також ефективності організації та керування виробництвом.

 У багатьох аспектах технічний аудит перетинається з інжинірингом та є його найважливішим етапом. Якщо результатом інжинірингу є інженерні проекти переобладнання і ре-інжинірингу, а також проекти створення інноваційних технологій, то техаудит готує вихідні дані і концептуальні пропозиції до них, а також дає оцінку якості їх опрацювання та ефективності, визначає обґрунтованість застосування нових технологічних рішень.

Найважливіша мета технічного аудита - вирішення задач валідації, що дає оцінку ефективності застосування нових технологій і обладнання в певних промислових умовах під чітко задану виробничу задачу або стратегію.

У чому особливість проведення такого аудиту?

Інжиніринговий підхід передбачає побудову електронної моделі діючого підприємства з метою вивчення головних причин, що породжують безліч раніше виявлених небажаних явищ, основних обмежень, що перешкоджають досягненню поставлених цілей, збільшенню продуктивності, зниженню циклів виробництва і освоєнню нової продукції, а також обмежень, пов'язаних зі своєчасним виконанням замовлень і т. п.

Якщо не зрозуміти системну роботу підприємства в заданих умовах, то неможливо, при обмежених ресурсах і часі, зробити успішним проект переобладнання або реінжинірингу підприємства і гарантовано здійснити його реалізацію.

Крім того, оцінка задоволеністю або не задоволеністю технічним аудитом і інжинірингом можлива тільки тоді, коли чітко поставлені цілі і завдання, заради яких аналізується і проектується підприємство.

Цілком природно, що набагато важливіше правильно поставити мету, ніж сформулювати завдання. Неправильно поставлена ​​задача призводить до того, що вирішується не та задача. В той же час - неправильно поставлена ​​мета, це як неправильно обрана дорога, яка обов’язково заведе підприємство взагалі не туди.

Наш інжиніринговий підхід до технічного аудиту передбачає:

- формування правильних цілей для проектів реінжинірингу підприємства;

- побудову, в контексті цих цілей, електронних моделей підприємства станом «ЯК Є» та «ЯК ПОВИННО БУТИ»;

- перевірку моделей на адекватність і достовірність;

- створення інструментів для аналізу, проектування і оцінки альтернативних рішень.

Ключовими рішеннями технічного аудиту в задачах реінжинірингу підприємств є:

- пошук і ранжування ключових обмежень, що заважають підприємству встати на шлях саморозвитку.

- аналіз і оцінка альтернативних варіантів рішень щодо зняття цих обмежень;

- прогнозування роботи підприємства в умовах прийнятих альтернативних рішень.

Використання адекватних моделей підприємств дозволяє:

- робити багатоваріантний аналіз і проектування різних технологій виробництва і управління, при мінімальних втратах часу і фінансових ресурсів.

- скоротити непродуктивні витрати на реалізацію проектів переобладнання, зробити внесок обмежених фінансових ресурсів в ті місця, в ті технології, які принесуть підприємству максимальний ефект.

- давати істотно більш об'єктивний спосіб підтвердження правильності та результативності варіантів запропонованих проектів інжинірингу.

Швидка консультація
Менеджери компанії з радістю дадуть відповідь на ваші питання, проведуть розрахунок вартості послуг, а також підготують індивідуальну комерційну пропозицію